Úvod do rádiových komunikačních systémů

Základní principy funkce radiotelefonních systémů

Základní radiotechnické obvody

Transceiver – vysokofrekvenční část

Transceiver – digitální baseband

A/D převod a kódování zdroje (vokodér)

Kanálové kódování

Ochrana dat (šifrování)

Linkové kódování

Analogové modulace

Šíření rádiových vln

Vlastnosti šíření rádiových vln

Typy šíření rádiových vln (odraz, únik)

Vedení a antény

Typy a vlastnosti vedení a antén

Digitální modulace

Digitální modulátor/demodulátor

ASK, PSK, FSK, QAM a porovnání jejich vlastností

Rozprostřené spektrum, CDMA

OFDM

Veřejné radiotelefonní sítě

Základní parametry radiotelefonní sítě GSM

SIM karta

Bloková struktura radiotelefonní sítě GSM

Spojování v radiotelefonní síti GSM (fyzické a logické kanály)

Vylepšení GSM: HSCSD, GPRS, EDGE

Systémy 4G (LTE)

Další systémy pozemní pohyblivé služby

Hromadné radiotelefonní sítě (TETRA)

Bezšňůrové telefony (DECT)

Paging (ERMES)